Technologie izolace chemickou injektáží

Tuto technologii lze aplikovat ve všech typech vlhkého zdiva. Principem této metody je dosažení vnitřní vodoodpudivosti, popř. vyplnění nebo zúžení pórů stavebních hmot předvrtáním a následným napuštěním zdiva injektážní látkou do té míry, že takto upravené stavební materiály vytváří účinnou překážku pronikání zemní vlhkosti. Z celé škály injektážních prostředků nabízíme provedení chemické injektáže podle stavu a složení zdiva tlakovým napouštěním: silikonovými mikroemulzemi, silikonovými krémy, akrylátovými gely a polyuretanovými pryskyřicemi.

Výhody:

  • jednoduchost, rychlost a šetrný přístup ke stavebním konstrukcím vylučující narušení statiky domu.
  • stačí jednostranný přístup k izolovanému zdivu. Pokud se injektáž provádí do obvodových stěn budovy nedochází k narušení interiéru budovy.
  • vysoká variabilita použití i v místech,kde nelze nasadit jiné technologie jako například schodiště,těžce přístupné zákoutí,výklenky apd.
  • vysoká variabilita složení zdiva s účinností použitého injektážního prostředku až 80%.
  • navržení optimálního injektážního prostředku vzhledem ke stavu a složení zdiva.
  • propojování různých úrovní izolací.
  • možnost provedení rubových a plošných izolací.

Pro co nejlepší výsledky a životnost chemické clony volíme injektážní prostředek podle druhu a stavu zdiva:

1) Silikonové krémy a mikroemulze na bázi silan siloxanu s 80% aktivní látkou

Doporučujeme použití k izolaci mokrého, převážně cihelného zdiva. Horizontální a svislé clony lze provádět jak mírně tlakově tak tlakově.

 2) Akrylátový gel

Je zpravidla třísložková polyakrylátová směs s viskozitou blízkou vodě napouštěná do zdiva tlakově. Vytvořený hydrofilní pružný gel je nepropustný pro vodu, roztoky solí, zásad, kyselin i pro organické kapaliny a navíc vykazuje dobrou adhezi ke všem běžným stavebním materiálům. Gel je odolný vůči změnám teploty kolem nuly (přechod mráz – tání), ve vlhkém prostředí je objemově stálý. Snížení vlhkosti má za následek mírné vysychání gelu a tím jeho smršťování, které je však vratné – při opětovném styku s vodou smrštěný gel opět nabobtná a zvětší svůj objem na původní hodnotu. Zreagovaný gel se nerozpouští ve vodě ani v uhlovodících (ropné produkty). Je chemicky inertní.

Samotné napouštění zdiva se provádí přes napouštěcí ventily pístovým čerpadlem tlakovaným kompresorem do tlaku 3,5 – 5 MPa.

OBR 1 injektážní pumpa Desoi a kompresor OBR.2 injektáž OBR 3 injektáž OBR 4 injektáž

Doporučujeme použití v kamenném a smíšeném zdivu o větší tloušťce s možností nesourodých spár uvnitř zdiva. Gelová clona velmi dobře odolává v zamokřeném prostředí s častou dotací vlhkosti. Tlakové chemické injektáže akrylátovým gelem jsou osvědčenou zábranou jak proti zemní vlhkosti tak proti spodní tlakové vodě. Lze provádět:

  • injektáž za účelem provedení horizontální clony jednořadé nebo dvouřadé – nejčastěji používané odizolování zdiva od základů
  • injektáž za účelem provedení plošné nebo rubové izolace – oddělení zdiva od terénu, používané často k izolaci sklepních prostorů.

OBR.2 plošná injektáž

3) Polyuretany

Polyuretany jsou tlačeny do zdiva  pístovým čerpadlem přes napouštěcí ventily, kde vytváří souvislou hydroizolační bariéru proti vzlínající vlhkosti a zároveň dochází k celkovému zpevnění zděných konstrukcí. Polyuretanový gel používáme především při injektování rozvolněného a nesourodého zdiva a k zastavení průsaků v prasklinách betonových konstrukcí.